Hướng dẫn sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu

Hệ thống Cơ sở dữ liệu là cổng dữ liệu kết nối doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Hệ thống được quản lý bởi cục Công Nghiệp Hỗ Trợ trực thuộc Bộ Công Thương

Doanh nghiệp

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký vào hệ thống

Cá nhân

Hướng dẫn cá nhân đăng ký vào hệ thống

Trích xuất thông tin đăng ký

Hướng dẫn trích xuất thông tin ra excel

Quản trị

Hướng dẫn quản trị cho doanh nghiệp

VIA ®

Tìm hiểu về hệ thống

Trang cơ sở dữ liệu
lĩnh vực ô tô

Chịu trách nhiệm:
Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương

Giấy phép:
04/GP-TTĐT của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử-Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/02/2014

HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH NÂNG CẤP VÀ CHỈNH SỬA